Instrukcja

aplikacji powłok termoizolacyjnych

Przygotowanie

 Do aplikacji będziesz potrzebować:

 • Odzież ochronną,
 • Folę ochronną,
 • Pędzel, wałek, pacę lub agregat malarski,
 • Jeden z naszych produktów termoizolacyjnych.

Przygotowanie Produktu

Zarówno wyrób w formie płynnej jak i w formie gęstej masy powinien zostać wymieszany przed aplikacją. W przypadku produktu płynnego wystarczy energicznie wstrząsnąć kanistrem, produkt o gęstej konsystencji należy wymieszać mieszadłem – zalecamy stosowanie wolnoobrotowych mieszadeł o maksymalnej prędkości 200 RPM.

Chociaż każdy produkt jest dostarczany w formie gotowej do natychmiastowego nanoszenia (po wcześniejszym wymieszaniu), to w zależności od metody aplikacji, preferencji osoby nanoszącej materiał lub specyfiki podłoża, może być wymagane rozcieńczenie wyrobu.

Przygotowanie podłoża

Materiały budowlane:

 • Malowana powierzchnia powinna być wyrównana.
 • Powierzchnia powinna być oczyszczona z wolnych frakcji.
 • W zależności od stanu powierzchni (chłonność i stabilność) oraz intensywności istniejącego koloru podłoża, konieczne może być jej wcześniejsze zabezpieczenie dwoma warstwami podkładu z nanosrebrem.
 • W przypadku przegród o wysokiej wilgotności (np. na skutek podciągania kapilarnego wody z gruntu), musi zostać wykonane odpowiednia hydroizolacja malowanej powierzchni.
 • Do otrzymania jednolitego koloru przy warstwie powłoki termoizolacyjnej o grubości poniżej 1mm, może okazać się konieczne zastosowanie podkładu wyrównującego kolor (np. standardowa farba wykończeniowa).

Materiały stalowe:

 • Powierzchnia podatna na korozję powinna zostać zabezpieczona środkiem antykorozyjnym.
 • W przypadku bardzo gładkiej powierzchni, może być wymagane zmatowienie w celu zwiększenia przyczepności.

Materiały drewniane:

 • Powierzchnia powinna zostać zabezpieczona przed wchłanianiem wilgoci.

Materiały sztuczne:

 • W przypadku bardzo gładkiej powierzchni, może być wymagane zmatowienie w celu zwiększenia przyczepności.

Ważne!
Nie wolno nanosić na mokrą, oleistą, skorodowaną lub zagrzybioną powierzchnię.

Rozcieńczanie

Chociaż każdy produkt jest dostarczany w formie gotowej do natychmiastowego nanoszenia (po wcześniejszym wymieszaniu), to w zależności od metody aplikacji, preferencji osoby nanoszącej materiał lub specyfiki podłoża, może okazać się niezbędnym rozcieńczenie wyrobu.

farba termoizolacyjna

W razie potrzeby wyrób w wersji płynnej (farby) może być rozcieńczony wodą:

 • około 5% (50ml na 1 litr farby) – przygotowanie farby pod aplikację pędzlem, wałkiem i natryskowo.
 • od 5% do maksymalnie 25% (50-250ml na 1 litr farby) – dla malowania pierwszych warstw na powierzchniach o wysokich temperaturach (od 60°C do 180°C).

masa termoizolacyjna

W razie potrzeby wyrób w wersji gęstej (masy) może być rozcieńczony wodą:

 • około 5% (50ml na 1 litr masy) – przygotowanie masy pod szpachlowanie.
 • około 10 – 15% (100-150ml na 1 litr masy) – przygotowanie masy pod aplikację pędzlem lub natryskowo.
 • od 15% do maksymalnie 40% (150-400ml na 1 litr masy) – dla malowania pierwszych warstw na powierzchniach o wysokich temperaturach (od 60°C do 180°C).

Ważne!

Wodę dodajemy stopniowo małymi partami ciągle mieszając, aż do uzyskania pożądanej konsystencji.
Rozcieńczana powinna być tylko taka ilość wyrobu, jaka zostanie zużyta w ciągu 3-5 godzin. Dodanie zbyt dużej ilości wody może spowodować rozwarstwienie i zepsucie wyrobu.

Narzędzia

Pędzel

Do prostych prac malarskich, które nie wymagają dużej estetyki wykończenia powierzchni można zastosować pędzel malarski. Metoda ta charakteryzuje się małymi stratami materiału oraz pozwala na szybką realizację, dlatego nadaje się m.in. na rury stalowe. Należy brać pod uwagę że aplikacja pędzlem pozostawia ślady po włosiu.

Wałek

Zalecamy stosowanie wałków nylonowych o krótkim włosiu dla podłoża o małej chropowatości oraz wałków poliakrylowych sznurkowych o długim włosiu dla podłoża chropowatego (np. elewacja). Aplikacja za pomocą wałka pozostawia fakturę „baranka”. Wskazówki:

Wskazówki:

 • Należy obficie nasączyć wałek farbą.
 • Pierwsza warstwa jest warstwą podkładową (będzie przebijać pierwotna powierzchnia) i zapewni dobrą przyczepność dla kolejnych warstw.
 • Dla uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni, zalecamy malowanie w jednym „ciągu” i bez wykonywania korekt na warstwie zasychającej powłoki. Każda korekta będzie się odznaczać na tle wykończonej powierzchni, dlatego ewentualne poprawki powinny być wykonane poprzez wymalowanie kolejnej warstwy.
 • Jednokrotne malowanie wałkiem pozwala nałożenie warstwy o grubości około 0,5mm.

Agregat malarski

Agregat malarski sprawdzi się przy malowaniu dużych powierzchni, jak również tych o złożonym kształcie (np. detale architektury zabytkowej). Aplikacja natryskowa pozwala uzyskać fakturę delikatnego „baranka”.

Do aplikacji tą metodą można wykorzystać szereg różnych urządzeń, w zależności od używanego produktu:

 • GoTherm® – agregat HVLP/LVLP (maksymalne ciśnienie robocze to 10 bar)
 • AT Termo® – pistolet lakierniczy HVLP/LVLP, agregat hydrodynamiczny itp. (maksymalne ciśnienie robocze to 120 bar)

Szczegółowe zalecenia odnośnie sprzętu można znaleźć w dokumentach (specyfikacja techniczna) dla poszczególnych produktów.

Ważne!

Podczas prac agregatem należy usunąć z niego wszystkie filtry farby lub zastąpić go filtrem o średnicy oczek minimum 2mm.

Paca/Szpachla

Jest to metoda, która wymaga większej wprawy od osoby aplikującej. Przy niestarannym wykonaniu mogą powstać duże nierówności, które będą wymagały nadmiernego szlifowania. Szlifowanie uszkadza powłokę i redukuje jej parametry izolacyjne.

Aplikacja za pomocą szpachli pozwala na uzyskanie gładkiego wykończenia powierzchni (zależnie od umiejętności osoby aplikującej).

Aplikacja

 1. Przed malowaniem zaleca się przygotowanie powierzchni pokładem z nanosrebrem.
 2. Wymieszać produkt
  • Wyrób płynny – energicznie wstrząsnąć kanistrem
  • Wyrób gęsty – otworzyć dostarczone opakowanie i dokładnie wymieszać cały wyrób na wolnych obrotach (maksymalnie 200 RPM).
 3. Ilość wyrobu planowaną do zużycia w ciągu 3-5 godzin odłożyć do osobnego pojemnika.
 4. Jeżeli gęstość sprawia trudności w aplikacji, należy rozcieńczyć odłożoną ilość wyrobu wodą (zgodnie z punktem 3.1 lub 3.2) i ponownie wymieszać.
 5. Przystąpienie do prac malarskich (wskazówki odnośnie aplikacji poszczególnymi narzędziami znajdują się w punkcie 4.).
 6. Orientacyjne przerwy pomiędzy kolejnymi warstwami wynoszą odpowiednio:
  • Do 1 godziny – jeżeli malowanie przebiega na podłożu w temperaturze powyżej 40°C.
  • Około 3 godzin – jeżeli malowanie przebiega w temperaturze pokojowej.
  • Od 3 do 24 godzin – jeżeli malowanie przebiega w skrajnie niekorzystnych warunkach (temperatura poniżej 5°C lub duża wilgotność otoczenia).
 7. 24 godziny po nałożeniu ostatniej warstwy, istnieje możliwość pokrycia wyrobu inną farbą dekoracyjną.
  Ważne! Zastosowanie innej farby jako ostatniej warstwy pogorszy właściwości odbicia promieniowania naszych powłok. W tym wypadku zalecamy aplikację grubszej warstwy, aby zrównoważyć pogorszenie odbicia promieniowania przez większy opór cieplny powłoki.
 8. Po wykonanych pracach wszystkie narzędzia wystarczy umyć wodą.
 9. Niewykorzystany (i nierozcieńczony) wyrób w szczelnie zamkniętym opakowaniu, można bezpiecznie przechowywać do jednego roku.

wydajność

Wydajność materiału (zarówno farby jak i masy termoizolacyjnej) wynika z jego objętości. Około 1 litr wyrobu na powierzchni 1 m² pozwala uzyskać warstwę o grubości 1mm.

Zużycie w zależności od zastosowania wynosi 0,5 – 3,0 litra farby na powierzchnię 1m².

 • odbicie promieniowania – całkowita grubość warstwy min. 0,5 mm (0,5 l/m²),
 • pleśń i grzyby na ścianach – całkowita grubość warstwy min. 1 mm (1 l/m²),
 • kondensacja pary wodnej – całkowita grubość warstwy min. 1,5 mm (1,5 l/m²),
 • izolacja cieplna – całkowita grubość warstwy min. 1-3 mm (1-3 l/m²),
 • gorąca powierzchnia (np. rura) – całkowita grubość warstwy 1,5-3 mm (1,5-3 l/m²).