Jak działa?

Powłoka termoizolacyjna

W przyrodzie istnieją 3 mechanizmy przekazywania ciepła – przewodność, promieniowanie oraz konwekcja. Termoizolacyjne właściwości tradycyjnych materiałów typu styropian lub wełna, opierają się jedynie o przewodzenie ciepła, natomiast pozostałe dwa mechanizmy są pomijane.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku naszych farb termoizolacyjnych, gdyż wykorzystują one nie jeden, a dwa mechanizmy – przewodność oraz promieniowanie. Właśnie to sprawia, że są one w stanie jeszcze wydajniej i efektywniej ograniczać transport ciepła.

Przewodność

ms12312g2
Zdjęcie mikroskopowe mikrosfer szklanych

Farba Termoizolacyjna jest materiałem kompozytowym na osnowie żywicy akrylowej, zbrojonej ceramicznymi mikrosferami, w których panuje podciśnienie zbliżone do próżni. Podciśnienie w mikrosferach zwiększa opór cieplny, a dodanie mikrosfer o różnych średnicach powoduje lepsze wypełnienie farby. Na warstwę o grubości 1 mm przypada kilkadziesiąt mikrosfer, to skutkuje zwiększeniem oporu cieplnego na granicy przejścia z jednej fazy do drugiej.

Podobne zjawisko zostało wykorzystane podczas projektowania okien zespolonych, gdzie stosuje się już rozwiązania z szybami trzykomorowymi. Jeżeli zestawimy taflę szkła o grubości 5 cm z 5 taflami o grubości 1 cm to znacznie większy efekt termoizolacyjny zaobserwujemy przy przegrodzie warstwowej.

Ograniczenie przenikania ciepła na powierzchni powłoki termoizolacyjnej

Spośród znanych materiałów izolacyjnych podobną budową i zasadą działania cechują się płyty styropianowe, które składają się z wielu spienionych granulek polistyrenu i tworzą strukturę komórkową. W farbie termoizolacyjnej funkcję granulek polistyrenu pełnią mikrosfery szklane o bardzo małych średnicach.

Dzięki nim przekrój izolacji został zredukowany z centymetrów na milimetry, co dało nowe możliwości w zakresie termoizolacji starych i nowopowstających budynków i budowli.

Lambda czyli parametr jakim posługuje się rynek budowlany to współczynnik przewodzenia ciepła. Dla styropianów jest to wartość około 0.030 do 0.045 W/(m*K) a w przypadku wełny współczynnik mieści się w przedziale od 0,032 do 0,038 W/(m*K).

Nasze produkty charakteryzują się obliczeniowymi współczynnikami przewodzenia ciepła o następujących wartościach:

  • GoTherm® – 0,00053 W/(m*K)
  • AT Termo® – 0,00032 W(m*K)

Promieniowanie

TSR

Promieniowanie jest odbijane na powierzchni i we wnętrzu mikrosfer zawartych w naszych farbach. Refleksyjność powłoki, którą określa współczynnik odbicia promieniowania słonecznego TSR (ang. Total Solar Reflectance) wynosi aż 90%.

Zjawisko „miejskich wysp ciepła”, przegrzane poddasza i budynki rozgrzane do bardzo wysokich temperatur to skutki wywołane przez promieniowanie słoneczne. Ten niekorzystny efekt można zmniejszyć stosując farbę termoizolacyjną, która działa jak tarcza i odbija promieniowanie.

Odbicie promieniowania cieplnego od powierzchni powłoki termoizolacyjnej

W krajach, w których występują wysokie średnie temperatury, popularne jest malowanie pokryć dachów na biało.

Nasze farby standardowo są białe, można je jednak dowolnie barwić i co bardzo ważne, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, udało się zachować współczynnik TSR na wysokim poziomie.

Bardzo znane zastosowanie izolatora działającego na zasadzie odbicia to popularne niegdyś „ekrany” aluminiowe wkładane za grzejnik. Takie rozwiązanie pozwalało efektywniej wykorzystywać ciepło emitowane przez grzejniki. Naszym produktem można uzyskać taki sam efekt, a dodatkowo możemy dopasować go kolorystycznie do wystroju całego pomieszczenia.

Połączenie tych unikatowych właściwości, pozwala uzyskać efekt nieosiągalny w przypadku stosowanych obecnie materiałów izolacyjnych.