produkty

Różnice pomiędzy produktami

GoTherm® AT Termo®
Maksymalne ciśnienie agregatu
10 bar 120 bar
Odpowiednik styropianu dla 1mm powłoki
ok. 6 cm ok. 10 cm
Obliczeniowy współczynnik przewodności cieplnej
0,00053 W/(m*K) 0,00032 W/(m*K)
Temperatura robocza
-30°C do 180°C -140°C do 220°C
Certyfikat CE
Nie Tak
Okres gwarancji
5 lat 10 lat

Powłoki termoizolacyjne

Więcej informacji