Zastosowanie

Przykładowe rozwiązania

Budownictwo

Budynki mieszkalne i obiekty budowlane

Nieocieplone lub nieodpowiednio ocieplone ściany zewnętrzne w budynku są przyczyną przemarzania zimą oraz przegrzewania budynku latem. Problemy te ciągną za sobą kolejne powikłania w formie kondensacji wilgoci, która jest przyczyną występowania zacieków czy pleśni. Oczyszczanie i osuszanie takich powierzchni jest tylko środkiem tymczasowym, a nie rozwiązaniem problemu.

Pokrywając farbą termoizolacyjną ścianę domu jesteśmy w stanie zredukować różnice temperatur występujących po obu stronach przegrody. Proste prace malarskie pozwalają zmniejszyć koszty zarówno w sezonach chłodzenia jak i grzania oraz całkowicie wyeliminować wspomniane problemy. Ze względu na ekologiczność naszych powłok oraz ich odporność na starzenie, gwarantujemy sobie zdrową atmosferę na długie lata.

Kontenery

Bardzo popularne i szybkie w realizacji mobilne kontenery, które znajdują zastosowanie jako stróżówki, biura a nawet mieszkania, są niestety niezwykle trudne w izolacji. Letnie upały i zimowe mrozy z łatwością przenikają przez cienkie ściany kontenerów, przez co ponoszone są bardzo duże koszty ogrzewania i chłodzenia.

Temperatura wewnątrz kontenera w słoneczne dni potrafi osiągnąć nawet 40°C, ale dzięki farbie o właściwościach izolacyjnych i odbiciu 90% promieniowania, możliwe było znaczne obniżenie temperatury wewnętrznej o ponad 17°C.

Izolacja farbą termoizolacyjną pozwala nie tylko na zwiększenie komfortu termicznego wewnątrz pomieszczeń, ale również na oszczędności kosztów ogrzewania i chłodzenia.

Obiekty zabytkowe i sakralne

Ze względu na swój walor estetyczny oraz historyczny, wszelkie remonty, konserwacje lub restauracje zabytków są bardzo utrudnione, a termomodernizacja czy docieplenie tradycyjnymi metodami jak styropian lub wełna jest wręcz nie możliwa.

Farbę termoizolacyjną można zaaplikować na powierzchnie o dowolnym kształcie, tym samym nie będzie pomniejszona ani kubatura zabytku ani jego wartość historyczna. Powłoka o grubości zaledwie 2mm jest w stanie uzupełnić brakujące ocieplenie, a tym samym nie tylko podnosi komfort termiczny ale i zapobiega takim problemom jak kondensacja pary wodnej i wykwit pleśni. Dodatkowo dzięki dużej elastyczności powłoki, skutecznie zabezpieczymy tynki zewnętrzne przed ich degradacją.

Zaciekawiły Cię nasze farby termoizolacyjne?

Przemysł

Suszarnie obrotowe

Suszarnie obrotowe są to urządzenia przemysłowe przeznaczone do suszenia szerokiej gammy surowców m.in. takich jak kamień wapienny, węgiel, piasek, koks czy żużel.

Suszenie odbywające się przez połączenie ruchu obrotowego maszyny oraz strumienia mieszaniny gazów spalinowych i gorącego powietrza jest procesem bardzo energochłonnym. Ze względu na duże zapotrzebowanie energii, ważna jest odpowiednia izolacja bębna, który w przeciwnym razie oddaje duże ilości ciepła do otoczenia.

Pokrycie suszarni obrotowej powłoką termoizolacyjną okazało się niezwykle efektywnym rozwiązaniem. Właściwości termoizolacyjne farby pozwoliły na utrzymanie odpowiednich warunków wewnątrz suszarni, a więc na znaczne ograniczenie strat energetycznych.

Węzły i rury ciepłownicze

Zdjecie bez termowizji
Zdjęcie zaworu pokrytego powłoką termoizolacyjną
Zdjecie z termowizji
Zdjęcie termowizyjne zaworu pokrytego powłoką termoizolacyjną

Rury transportujące gorące medium są powszechne w każdym przedsiębiorstwie i również wymagają dobrej termoizolacji. Ciepło promieniujące z powierzchni gorącej rury nie tylko jest przyczyną ciągłych strat energetycznych (a więc i wyższych kosztów ogrzewania płynącego medium), ale również bardzo częstym powodem oparzeń pracowników znajdujących się w ich pobliżu!

Niestety próba izolacji gorących rur tradycyjnymi metodami jak otuliny jest zazwyczaj trudna i droga w realizacji. Częstym powodem są ciasne pomieszczenia, bądź gęsto upakowane rury, co nie pozwala wykorzystać tradycyjnej izolacji o wystarczającej grubości. W dalszej kolejności izolacja taka sprawia, że kubatura już ciasnego pomieszczenia staje się jeszcze mniejsza, tym samym bardzo utrudniając poruszanie oraz możliwość kontroli stanu elementów i ich izolacji.

Nasz nowoczesny system izolacyjny jest w stanie wyeliminować problem słabej izolacyjności gorących elementów, przy tym zachowując kubaturę, przejrzystość i estetykę pomieszczenia. Aplikowanie powłoki może się odbywać zarówno natryskowo jak i ręcznie za pomocą pędzla lub wałka, co zapewnia odpowiedni komfort prac.

Izolacyjność naszych powłok zapewnia bezpieczne środowisko pracy w warunkach stałego obciążenia bardzo wysoką temperaturą, do nawet 220°C.

Systemy chłodzenia​

czesc niepomalowana rury
Temperatura na niepomalowanym fragmencie rury instalacji wody lodowej
czesc pomalowana rury
Temperatura na pomalowanym fragmencie rury instalacji wody lodowej

Wiele branż oprócz ciepła, wykorzystuje również zimno w celu konserwacji swoich wyrobów, bądź obniżenia temperatury elementów roboczych. Dobrym przykładem mogą być mleczarnie, które tradycyjnie korzystają z instalacji wody lodowej do podtrzymania odpowiednich warunków dla wyrobów mlecznych.

Jednym z problemów każdego systemu chłodzącego jest wytrącenie się kondensatu na powierzchni elementu transportującego zimne medium. Skraplająca się wilgoć powoduje korozję, degradację powierzchni i jest środowiskiem odpowiednim do rozwoju bakterii.

Ze względu na ekologiczny skład naszych farby, jest ona z powodzeniem stosowana nawet na zakładach mleczarskich. Tradycyjna izolacja nie spełnia wymagań tego typu zakładów, gdyż z czasem zaczyna ona chłonąć kondensat. Wtedy w środku takiej izolacji rozmnażają się drobnoustroje i może ona też zacząć odpadać pod własnym ciężarem.

Realizacja w mleczarni korzystającej z instalacji wody lodowej, potwierdziła izolacyjne właściwości powłoki. Warstwa zaledwie 2mm pozwoliła na zredukowanie różnicy temperatury pomiędzy powierzchnią rury z zimnym medium oraz otoczeniem, tym samym powstrzymując kondensację na powierzchni elementu i wzrost temperatury płynu chłodzącego.

Piece przemysłowe​

Piece w zakładach to miejsca, w których bardzo wyraźnie widać problem niedostatecznej izolacji. Z powodu potrzeby podtrzymywania wysokich temperatur na dużych urządzeniach i przez długi czas, każdy zaoszczędzony stopień temperatury przynosi duże korzyści finansowe. Oprócz tego, piece wymagają ciągłej obsługi i kontroli, przez co pracownicy znajdujący się w ich pobliżu muszą pracować w bardzo niekorzystnych warunkach, przypominających te panujące w saunie.

W jednej z realizacji nasza powłoka naniesiona na piece do wyżarzania pozwoliła zarówno znacznie obniżyć zapotrzebowanie energii, jak również polepszyć komfort pracy. Na początku temperatura otoczenia w pobliżu pieców utrzymywała się na poziomie 80°C, natomiast po nałożeniu naszej farby termoizolacyjnej udało się obniżyć temperaturę do około 40°C – co niezmiernie ucieszyło zarówno pracowników jak i kierownictwo 🙂

Chcesz uzyskać podobne rezultaty? Sprawdź teraz farbę termoizolacyjną