FCOM Sp. z o.o. (“Firma”) udostępnia witrynę www.fcom.pro i jej subdomeny (w tym strony internetowe dostępne za pośrednictwem urządzeń mobilnych) (łącznie „Strona internetowa” ) w celu wspierania misji Firmy polegającej na szerzeniu świadomości mark i produktów Firmy, oraz zapoznania użytkowników z tym produktem. Uzyskując dostęp do Strony internetowej, użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, które Firma może w każdej chwili zmienić. Zachęcamy Użytkowników do odwiedzania tej strony od czasu do czasu w celu zapoznania się z aktualnymi warunkami.

Prawa autorskie i prawa własności

Teksty, obrazy, znaki towarowe, dane, pliki audio, pliki i klipy wideo, oprogramowanie, dokumentacja lub inne informacje zawarte w tych plikach, a także inne treści zawarte na Stronie internetowej (łącznie zwane „Materiałami”) są własnością Firmy.

Znaki towarowe

Wiele znaków towarowych, znaków usługowych i logo (łącznie „Znaki towarowe”) wyświetlanych na Stronie internetowej, są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami FCOM Sp. z o.o. . Na Stronie internetowej mogą być również wyświetlane znaki towarowe osób trzecich. Żadne informacje zawarte na Stronie internetowej nie powinny być interpretowane jako udzielenie, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakichkolwiek Znaków Towarowych wyświetlanych na Stronie internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Znaków Towarowych nie można używać w adresach URL. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie Znaków Towarowych lub jakichkolwiek innych Materiałów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach, jest surowo zabronione.

Autoryzowane zastosowania

Pobierając, drukując lub w inny sposób wykorzystując Materiały, do których dostęp uzyskuje się bezpośrednio ze Strony internetowej lub za pośrednictwem innych witryn lub mechanizmów, użytkownicy zgadzają się, że ograniczą wykorzystanie takich plików do użytku niekomercyjnego, edukacyjnego, osobistego i nie będą naruszać praw majątkowych Firmy. Użytkownicy mogą udostępnić Materiały w formie cytatów, pod warunkiem widocznego, wyraźnego i jednoznacznego ukazania autora (Firmy) oraz adres URL „www.fcom.pro”. Użytkownicy nie mogą usuwać żadnych praw autorskich, znaków towarowych ani innych informacji o prawach własności, w tym między innymi informacji o prawach autorskich, autorów i informacji o prawach autorskich, które zostały umieszczone na Materiałach lub w ich pobliżu. Pobieranie, drukowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie Materiałów do celów komercyjnych, w tym publikacji komercyjnych lub dla osobistych korzyści, jest wyraźnie zabronione.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie przez Firmę, są wyraźnie i całkowicie zastrzeżone.