Właściwości

Powłoki termoizolacyjnej

Izolacja cieplna

suszarka przed
suszarka po
Izolując termicznie ograniczamy nadmierny przepływ ciepła, a tym samym ograniczamy straty energii i podnosimy komfort termiczny obiektu Na podstawie wykonanych badań oraz pomiarów, wyniki pokazują że warstwa powłoki termoizolacyjnej o grubości 1 mm to odpowiednik od 6 do 10 cm styropianu. Wyniki różnią się w zależności od wybranej metodologii badania (normy badawcze, stanowiska pomiarowe) oraz warunków otoczenia. Ze względu na różnorodność miejsc i parametrów w jakich pracują nasze powłoki, należy przyjmować w obliczeniach najmniej korzystny, ale bezpieczny przelicznik według którego 1 mm to 6 cm styropianu (w przypadku GoTherm®) lub 10 cm styropianu (w przypadku AT Termo®).

Działanie antykondensacyjne

przed
Ściany obiektu sakralnego przed pokryciem powłoką termoizolacyjną
po
Ściany obiektu sakralnego po pokryciu powłoką termoizolacyjną

Kondensacja, czyli skraplanie powoduje powstawanie wilgoci na narażonej powierzchni, a tym samym jej degradację.

Jak dochodzi do kondensacji?

Skraplanie wody (tzw. kondensacja pary wodnej) na powierzchniach zależne jest przede wszystkim od temperatury i wilgotności powietrza. Para wodna w kontakcie z zimną przegrodą o temperaturze poniżej tzw. “punktu rosy” ulega skropleniu i powoduje gromadzenie się wilgoci.

Wytrącający się kondensat, często prowadzi do znacznych strat ciepła a także degradacji wykończenia powierzchni przegród.

Skraplanie wody

Farba przesuwa “punkt rosy” i blokuje powstawanie kondensatu na tych powierzchniach. Dzięki swoim właściwościom termoizolacyjnym blokuje skraplanie pary wodnej, izoluje i zabezpiecza podłoże przed niekorzystnymi warunkami.

Zdjęcia obok przedstawiają różnicę temperatur na powierzchni instalacji wody lodowej. Po nałożeniu zaledwie 1,2 mm farby udało się powstrzymać wytrącanie kondensatu.

Zabezpieczenie gorących powierzchni

20181016 122844

Powierzchnie o wysokiej temperaturze (np. gorące rury) są miejscami stwarzającymi zagrożenie dla bezpieczeństwa i często prowadzą do oparzeń.

Wykonane przez Politechnikę Śląską badania potwierdzają, że nawet kilkuminutowe dotknięcie powierzchni transportujących medium o temperaturze powyżej 80°C i zabezpieczonych farbą termoizolacyjną, nie powoduje żadnych obrażeń.

Odbicie promieniowania

20180706 134454

Promieniowanie cieplne jest powodem przegrzewania budynku latem – gdyż ciepło przenika poprzez nagrzane ściany do środka pomieszczeń, jak i szybszego schładzania budynku zimą – gdyż ciepło ucieka na zewnątrz.

Badania wykonane przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach potwierdziły, że całkowity współczynnik odbicia promieniowania słonecznego TSR dla farb przekracza 90%. Zjawisko „miejskich wysp ciepła”, przegrzane poddasza i budynki rozgrzane do bardzo wysokich temperatur to m.in. skutki wywołane przez promieniowanie słoneczne. Farba refleksyjna, która działa jak tarcza i odbija promieniowanie, pozwala zmniejszyć te niekorzystne efekty.

Działanie antybakteryjne i grzybobójcze

Drobnoustroje takie jak bakterie i grzyby są powodem licznych chorób i zakażeń, dlatego ważnym jest aby przeciwdziałać ich powstawaniu.

Zlecone przez nas badania mikrobiologiczne, wykonane w Laboratorium Mikrobiologii, potwierdziły przeciwdrobnoustrojowe działanie powłok na najczęściej występujące bakterie powodujące szerzenie się zakażeń jak m.in. Staphylococcus aureus.

Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń i jednoznacznie potwierdzają, że w przypadku grzyba Candida albicans (Bielnik biały), skuteczność grzybobójcza wynosi 99,8%.

Przeciwdziałanie powstawaniu pleśni

sciana plesn przed
Ściany obiektu pokryte pleśnią
sciana plesn po
Ściana obiektu po zabezpieczeniu powłoką termoizolacyjną

Wilgoć która może powstać na źle zaizolowanej powierzchni jest idealnym środowiskiem do wykwitu szkodliwej i nieestetycznej pleśni.

Warunki sprzyjające powstawaniu pleśni najczęściej występują w miejscu mostków termicznych. Właśnie tam gromadzi się wilgoć i utrzymuje temperatura, w której dochodzi do powstania grzybni i szybkiego namnażania się zarodników pleśni na ścianie.

Dzięki właściwościom przeciw pleśniowym nasze farby i masy skutecznie zapobiegają rozwojowi pleśni i zabezpieczają powierzchnię przed jej ponownym wykwitem.