Realizacja w obiekcie sakralnym

Kondensat na ścianach i suficie był powodem powstawania licznych zacieków i pleśni ☹

Realizacja w obiekcie sakralnym      Realizacja w obiekcie sakralnym

Kilka miesięcy od wykonania – po problemach wciąż ani śladu