OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP

Nowoczesne materiały izolacyjne i komfort termiczny w środowisku pracy.

Dzisiaj mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (Oddział w Katowicach), które odbyło się w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. Podczas części spotkania poświęconej „Zastosowaniu nowoczesnych materiałów izolacyjnych w aspekcie poprawy komfortu termicznego w środowisku pracy„ zaprezentowaliśmy nasze produkty AT Termo oraz pokazaliśmy jego efektywność na przygotowanym przez nas stanowisku badawczym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i okazane zainteresowanie.

Spotkanie BHP