We produce THIN-LAYER THERMAL INSULATION COATINGS that are used in INDUSTRY and CONSTRUCTION

Products

Thermal insulation coatings

Insulation reduced to millimetres

Coatings up to 100 times more efficient than traditional insulation

Easy application

The coating can be applied by simple painting work that does not require specialized equipment

Double insulating effect

Our coatings act as traditional and reflective insulation at the same time – they increase thermal resistance and reflect radiation

Elimination of mold, bacteria and fungi

A uniform coating, which can be used both from the inside and outside of the partition, prevents moisture condensation, mold growth and the proliferation of fungi and bacteria

Reviews

Tomasz
Tomasz
Read More
Translation: "The paint is a very interesting product, which can be noticed immediately after application that the wall covered with a layer of paint becomes immediately warmer. The product covers very well, painting with a brush or roller is not difficult." Original: "Farba jest bardzo ciekawym produktem, co można zauważyć od razu po nałożeniu, iż ściana pokryta warstwą farby staje się zaraz cieplejsza. Produkt bardzo ładnie kryje, malowanie czy to pędzlem czy wałkiem nie nastręcza żadnych trudności."
Janusz
Janusz
Read More
Translation: "Everything as described, the paint really insulates, the outer wall in the middle of the apartment is warmer than the partition ... I recommend both the company and the paint" Original: "Wszystko zgodne z opisem, farba rzeczywiście izoluje, ściana zewnętrzna w środku mieszkania cieplejsza niż działowe... Polecam i firmę i farbę"
Grażyna
Grażyna
Read More
Translation: "I am very pleased with the paint. It covers the walls beautifully and gives a feeling of warmth when touched." Original: "Jestem bardzo zadowolona z farby. Pięknie pokrywa ściany oraz przy dotyku daje odczucie ciepła."
Andrzej
Andrzej
Read More
Translation: "Everything ok, we managed to solve the problem with moisture around the window." Original: "Wszystko ok, udało się rozwiązać problem z wilgocią wokół okna."
Jakub
Jakub
Read More
Translation: "I am pleasantly surprised by the product and professional service, I recommend it!" Original: "Jestem mile zaskoczony działaniem produktu i fachową obsługą, polecam!"
Mateusz
Mateusz
Read More
Translation: "It's amazing, to this day I go up and touch the painted part and the unpainted part. The difference for me is enormous. I will show my friends whether they have seen such magic 🙂 Perfect for thermal bridges" Original: "Jest niesamowita, do dziś podchodzę i dotykam na zmianę część pomalowaną i fragment bez farby. Różnica jak dla mnie kolosalna. Aż pochwale się przy znajomych czy widzieli takie czary 🙂 Idealna na mostki termiczne"
Piotr
Piotr
Read More
Translation: " If you need to insulate your living quarters internally without losing volume, I recommend a thermal paint that effectively insulates you from non-heating neighbors. P.S. Fulfillment of the order and contact with the employees of the store excellent." Original: "Jeżeli potrzebujesz ocieplić wewnętrznie pomieszczenia mieszkalne nie tracąc przy tym kubatury, to polecam wszystkim farbę termiczną, skutecznie izolującą od niegrzejących sąsiadów. PS. Realizacja zamówienia i kontakt z pracownikami sklepu wyśmienity."
Katarzyna
Katarzyna
Read More
Translation: "The paint is P E R F E C T! Immediately after painting it, the wall is warmer compared to the unpainted part. Application with the right roller is not difficult. The structure is fine-grained, hardly visible. I really recommend this product." Original: "Farba jest D O S K O N A Ł A! Od razu po pomalowaniu nią ściana jest cieplejsza w porównaniu z częścią niepomalowaną. Aplikacja odpowiednim wałkiem nie jest trudna. Struktura jest drobnoziarnista, mało widoczna. Naprawdę polecam ten produkt."
Marcin
Marcin
Read More
Translation: "I don't know how it's possible, but the wall is really warm after painting." Original: "Nie wiem jak to możliwe, ale naprawdę po pomalowaniu ściana jest ciepła."
Previous
Next

News