Termowizja – zdjęcia izolowanego zaworu

Zawór na tym samym ciągu technologicznym po naniesieniu 1,8 mm farby zmienił temperaturę z 97oC. na 64oC, czyli to różnica ok. 30oC !

Izolacja rurociągu
Zdjęcie termowizyjne z izolacji rurociagu