Właściwości

Właściwości

Izolacja cieplna

Izolując termicznie ograniczamy nadmierny przepływ ciepła, a tym samym ograniczamy straty energii i podnosimy komfort termiczny obiektu.

Na podstawie wykonanych badań oraz pomiarów, wyniki pokazują że warstwa GoTherm® o grubości 1mm to odpowiednik od 2,5 do 10 cm styropianu. Wyniki różnią się w zależności od wybranej metodologii badania (normy badawcze, stanowiska pomiarowe) oraz warunków otoczenia.

Ze względu na różnorodność miejsc i parametrów w jakich pracują nasze powłoki, należy przyjmować w obliczeniach najmniej korzystny, ale bezpieczny przelicznik według którego 1 mm GoTherm® to 2,5 cm styropianu.

suszarka-po-scaled-1.jpgsuszarka-przed-scaled-1.jpg

Chcesz ograniczyć straty ciepła i podnieść komfort termiczny? Sprawdź farbę termoizolacyjną

Zapobieganie wytrącaniu się kondensatu

Kondensacja, czyli skraplanie powoduje powstawanie wilgoci na narażonej powierzchni, a tym samym jej degradację.

Jak dochodzi do kondensacji?

Skraplanie wody (tzw. kondensacja pary wodnej) na powierzchniach zależne jest przede wszystkim od temperatury i wilgotności powietrza. Para wodna w kontakcie z zimną przegrodą o temperaturze poniżej tzw. “punktu rosy” ulega skropleniu i powoduje gromadzenie się wilgoci.

Wytrącający się kondensat, często prowadzi do znacznych strat ciepła a także degradacji wykończenia powierzchni przegród.

Skraplanie wody

Farba przesuwa “punkt rosy” i blokuje powstawanie kondensatu na tych powierzchniach. Dzięki swoim właściwościom termoizolacyjnym blokuje skraplanie pary wodnej, izoluje i zabezpiecza podłoże przed niekorzystnymi warunkami.

Zdjęcia obok przedstawiają różnicę temperatur na powierzchni instalacji wody lodowej. Po nałożeniu zaledwie 1,2 mm farby udało się powstrzymać wytrącanie kondensatu.

przed.jpgpo.jpg

Zmagasz się z niechcianym kondensatem? Sprawdź teraz farbę GoTherm

Zabezpieczenie gorących powierzchni

Powierzchnie o wysokiej temperaturze (np. gorące rury) są miejscami stwarzającymi zagrożenie dla bezpieczeństwa i często prowadzą do oparzeń.

Wykonane przez Politechnikę Śląską badania potwierdzają, że nawet kilkuminutowe dotknięcie powierzchni transportujących medium o temperaturze powyżej 80°C i zabezpieczonych farbą termoizolacyjną, nie powoduje żadnych obrażeń.

Zamieszczone poniżej zdjęcie przedstawia zawór na instalacji transportującej czynnik o temperaturze około 200 st. C, temperatura powierzchni zaworu to 160 °C, jak widać po naniesieniu powłoki o grubości 3mm, można było swobodnie dotykać izolowanych elementów.

20171115 140820 scaled 1

Zadbaj o bezpieczeństwo – sprawdź farbę termoizolacyjną

Odbicie promieniowania

Promieniowanie cieplne jest powodem przegrzewania budynku latem – gdyż ciepło przenika poprzez nagrzane ściany do środka pomieszczeń, jak i szybszego schładzania budynku zimą – gdyż ciepło ucieka na zewnątrz.

Badania wykonane przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach potwierdziły, że całkowity współczynnik odbicia promieniowania słonecznego TSR dla farb przekracza 90%. Zjawisko „miejskich wysp ciepła”, przegrzane poddasza i budynki rozgrzane do bardzo wysokich temperatur to m.in. skutki wywołane przez promieniowanie słoneczne. Farba refleksyjna, która działa jak tarcza i odbija promieniowanie, pozwala zmniejszyć te niekorzystne efekty

20180706 134454 scaled 1

Słońce przegrzewa twój dom? Sprawdź teraz farbę termoizolacyjną

Działanie antybakteryjne i grzybobójcze

Drobnoustroje takie jak bakterie i grzyby są powodem licznych chorób i zakażeń, dlatego ważnym jest aby przeciwdziałać ich powstawaniu.

Zlecone przez nas badania mikrobiologiczne, wykonane w Laboratorium Mikrobiologii, potwierdziły przeciwdrobnoustrojowe działanie powłok na najczęściej występujące bakterie powodujące szerzenie się zakażeń jak m.in. Staphylococcus aureus.

Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń i jednoznacznie potwierdzają, że w przypadku grzyba Candida albicans (Bielnik biały), skuteczność grzybobójcza wynosi 99,8%.

Chcesz zapobiec pojawianiu się bakterii? Sprawdź GoTherm

Przeciwdziałanie powstawaniu pleśni

Wilgoć która może powstać na źle zaizolowanej powierzchni jest idealnym środowiskiem do wykwitu szkodliwej i nieestetycznej pleśni.

Warunki sprzyjające powstawaniu pleśni najczęściej występują w miejscu mostków termicznych. Właśnie tam gromadzi się wilgoć i utrzymuje temperatura, w której dochodzi do powstania grzybni i szybkiego namnażania się zarodników pleśni na ścianie.

Dzięki właściwościom przeciw pleśniowym GoTherm® skutecznie zapobiega rozwojowi pleśni i zabezpiecza powierzchnię przed jej ponownym wykwitem.

 

sciana-plesn-przed.jpgsciana-plesn-po.jpg

Chcesz pozbyć się pleśni na dobre? Sprawdź teraz farbę termoizolacyjną

Używamy plików cookie w celu dostarczenia najwyższej jakości usług.
Zapoznaj się z naszą Polityką cookie.