Zabezpiecza gorące powierzchnie

Ochrona BHP gorących powierzchni

Wykonane przez Politechnikę Śląską badania potwierdzają, że nawet kilkuminutowe dotknięcie powierzchni transportujących medium o temperaturze powyżej 80°C i zabezpieczonych farbą termoizolacyjną, nie powoduje żadnych obrażeń.Zamieszczone poniżej zdjęcie przedstawia zawór na instalacji transportującej czynnik o temperaturze około 200 st. C, temperatura powierzchni zaworu to 160 st. C, jak widać po naniesieniu powłoki o grubości 3mm, można było swobodnie dotykać izolowanych elementów.
Zabezpieczenie gorących powierzchni
 


Przykładowa referencja:

Referencje SM Bażanowice