Bariera przeciwpleśniowa

Farba przeciwpleśniowa –  skuteczna bariera dla pleśni na ścianie.

Warunki sprzyjające powstawaniu pleśni najczęściej występują w miejscu mostków termicznych. Właśnie tam gromadzi się wilgoć i utrzymuje temperatura, w której dochodzi do powstania grzybni i szybkiego namnażania się zarodników pleśni na ścianie.Farba o właściwościach przeciwpleśniowych skutecznie zapobiega rozwojowi pleśni i zabezpiecza powierzchnię przed jej ponownym wykwitem.
Ściany zabezpieczone przed pleśnią

Przykładowa referencja:

Referencja Hotel Gołębiewski