Właściwości

Poznaj 6 głównych właściwości farb termoizolacyjnych GoTherm i dowiedz się czy pomogą Ci one w rozwiązaniu Twoich problemów.

Izolacja cieplna

Izolując termicznie ograniczamy nadmierny przepływ ciepła, a tym samym ograniczamy straty energii i podnosimy komfort termiczny obiektu.

insulation 2

Ciepło przekazywane jest drogą konwekcji, przewodnictwa cieplnego i promieniowania. GoTherm sprawdza się w przypadku dwóch z nich:

  • Promieniowanie – ten parametr jest pomijany w przypadku tradycyjnych izolacji jak wełna czy styropian. Natomiast farba odbija ponad 90% promieniowania.
  • Przewodnictwo cieplne – lambda czyli parametr jakim posługuje się rynek budowlany to współczynnik przewodzenia ciepła. Dla styropianów jest to wartość około 0.030 do 0.045 W/(m*K) a w przypadku wełny współczynnik mieści się w przedziale od 0,032 do 0,038 W/(m*K). Zgodnie z badaniem wykonanym przez Politechnikę Śląską, które polegało na pomiarach metodą porównawczą, lambda w zależności od temperatury badania wynosi od 0,00153 do 0,0099 W/(m*K).

Na podstawie wykonanych badań oraz pomiarów własnych a także informacji zwrotnych z wykonanych inwestycji możemy przyjąć, że warstwa farby GoTherm o grubości 1mm to odpowiednik około 2,0-2,5 cm styropianu.

Realizacja w Hotelu Gołębiewski
Realizacja izolacji elewacji

Chcesz ograniczyć straty ciepła i podnieść komfort termiczny? Kup farbę termoizolacyjną


Zapobieganie wytrącaniu się kondensatu

Kondensacja, czyli skraplanie powoduje powstawanie wilgoci na narażonej powierzchni, a tym samym jej degradację.

kondensacja 2

Jak dochodzi do kondensacji?

Skraplanie wody (tzw. kondensacja pary wodnej) na powierzchniach zależne jest przede wszystkim od temperatury i wilgotności powietrza. Para wodna w kontakcie z zimną przegrodą o temperaturze poniżej tzw. „punktu rosy” ulega skropleniu i powoduje gromadzenie się wilgoci.  

Wytrącający się kondensat, często prowadzi do znacznych strat ciepła a także degradacji wykończenia powierzchni przegród.

Skraplanie wody

Farba przesuwa „punkt rosy” i blokuje powstawanie kondensatu na tych powierzchniach. Dzięki swoim właściwościom termoizolacyjnym blokuje skraplanie pary wodnej, izoluje i zabezpiecza podłoże przed niekorzystnymi warunkami.

Zdjęcia obok przedstawiają różnicę temperatur na powierzchni instalacji wody lodowej. Po nałożeniu zaledwie 1,2 mm farby udało się powstrzymać wytrącanie kondensatu.

Realizacja w obiekcie sakralnym

Zmagasz się z niechcianym kondensatem? Kup teraz farbę Gotherm


Zabezpieczenie gorących powierzchni

Powierzchnie o wysokiej temperaturze (np. gorące rury) są miejscami stwarzającymi zagrożenie dla bezpieczeństwa i często prowadzą do oparzeń.

bhp 2

Wykonane przez Politechnikę Śląską badania potwierdzają, że nawet kilkuminutowe dotknięcie powierzchni transportujących medium o temperaturze powyżej 80°C i zabezpieczonych farbą termoizolacyjną, nie powoduje żadnych obrażeń.

Zamieszczone poniżej zdjęcie przedstawia zawór na instalacji transportującej czynnik o temperaturze około 200 st. C, temperatura powierzchni zaworu to 160 °C, jak widać po naniesieniu powłoki o grubości 3mm, można było swobodnie dotykać izolowanych elementów.

Realizacja izolacji rurociągu PEC

Zadbaj o bezpieczeństwo i kup farbę termoizolacyjną


Odbicie promieniowania słonecznego

Nagrzewanie się pomieszczeń poprzez promienie słoneczne

tsr 2

Badania wykonane przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach potwierdziły, że całkowity współczynnik odbicia promieniowania słonecznego TSR dla farb przekracza 90%. Zjawisko „miejskich wysp ciepła”, przegrzane poddasza i budynki rozgrzane do bardzo wysokich temperatur to m.in. skutki wywołane przez promieniowanie słoneczne. Farba refleksyjna, która działa jak tarcza i odbija promieniowanie, pozwala zmniejszyć te niekorzystne efekty.

Farba znacząco poprawia komfort termiczny wewnątrz hal, magazynów, pomieszczeń z kontenerów czy garaży blaszanych a także zmniejsza koszt energii zużywanej przez klimatyzatory.

Zastosowanie powłok znacząco obniża koszty zużycia energii, potrzebnej np. do schłodzenia zawartości zbiorników znajdujących się na zewnątrz  i narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Realizacja zabezpieczenie nagrzewania kontenera

Słońce przegrzewa twój dom? Kup teraz farbę termoizolacyjną


Działanie antybakteryjne i grzybobójcze

Drobnoustroje takie jak bakterie i grzyby są powodem licznych chorób i zakażeń, dlatego ważnym jest aby przeciwdziałać ich powstawaniu.

antygrzyb 2

Zlecone przez nas badania mikrobiologiczne, wykonane w Laboratorium Mikrobiologii, potwierdziły przeciwdrobnoustrojowe działanie powłok na najczęściej występujące bakterie powodujące szerzenie się zakażeń jak m.in. Staphylococcus aureus.

Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń i jednoznacznie potwierdzają, że w przypadku grzyba Candida albicans (Bielnik biały), skuteczność grzybobójcza wynosi 99,8%.

Badanie właściwości antybakteryjnych

Właściwości grzybobójcze

Chcesz zapobiec pojawianiu się bakterii? Kup GoTherm


Przeciwdziałanie powstawaniu pleśni

Wilgoć która może powstać na źle zaizolowanej powierzchni jest idealnym środowiskiem do wykwitu szkodliwej i nieestetycznej pleśni.

antyplesn 2

Warunki sprzyjające powstawaniu pleśni najczęściej występują w miejscu mostków termicznych. Właśnie tam gromadzi się wilgoć i utrzymuje temperatura, w której dochodzi do powstania grzybni i szybkiego namnażania się zarodników pleśni na ścianie.

Dzięki właściwościom przeciw pleśniowym GoTherm skutecznie zapobiega rozwojowi pleśni i zabezpiecza powierzchnię przed jej ponownym wykwitem.

Realizacja w pomieszczeniu przemysłowym

Chcesz pozbyć się pleśni na dobre? Kup teraz farbę termoizolacyjną