Właściwości

Poznaj 6 głównych właściwości farb termoizolacyjnych GoTherm i dowiedz się czy pomogą Ci one w rozwiązaniu Twoich problemów.

Izolacja cieplna

Izolując termicznie ograniczamy nadmierny przepływ ciepła, a tym samym ograniczamy straty energii i podnosimy komfort termiczny obiektu.

insulation 2

Na podstawie wykonanych badań oraz pomiarów, wyniki pokazują że warstwa GoTherm o grubości 1mm to odpowiednik od 2,5 do 10 cm styropianu. Wyniki różnią się w zależności od wybranej metodologii badania (normy badawcze, stanowiska pomiarowe) oraz warunków otoczenia.

Ze względu na różnorodność miejsc i parametrów w jakich pracują nasze powłoki, zdecydowaliśmy się przyjmować w obliczeniach najmniej korzystny, ale bezpieczny przelicznik według którego 1 mm GoTherm to 2,5 cm styropianu.

Realizacja w Hotelu Gołębiewski

Chcesz ograniczyć straty ciepła i podnieść komfort termiczny? Sprawdź farbę termoizolacyjną


Zapobieganie wytrącaniu się kondensatu

Kondensacja, czyli skraplanie powoduje powstawanie wilgoci na narażonej powierzchni, a tym samym jej degradację.

kondensacja 2

Jak dochodzi do kondensacji?

Skraplanie wody (tzw. kondensacja pary wodnej) na powierzchniach zależne jest przede wszystkim od temperatury i wilgotności powietrza. Para wodna w kontakcie z zimną przegrodą o temperaturze poniżej tzw. “punktu rosy” ulega skropleniu i powoduje gromadzenie się wilgoci.  

Wytrącający się kondensat, często prowadzi do znacznych strat ciepła a także degradacji wykończenia powierzchni przegród.

Skraplanie wody

Farba przesuwa “punkt rosy” i blokuje powstawanie kondensatu na tych powierzchniach. Dzięki swoim właściwościom termoizolacyjnym blokuje skraplanie pary wodnej, izoluje i zabezpiecza podłoże przed niekorzystnymi warunkami.

Zdjęcia obok przedstawiają różnicę temperatur na powierzchni instalacji wody lodowej. Po nałożeniu zaledwie 1,2 mm farby udało się powstrzymać wytrącanie kondensatu.

Realizacja w obiekcie sakralnym

Zmagasz się z niechcianym kondensatem? Sprawdź teraz farbę GoTherm


Zabezpieczenie gorących powierzchni

Powierzchnie o wysokiej temperaturze (np. gorące rury) są miejscami stwarzającymi zagrożenie dla bezpieczeństwa i często prowadzą do oparzeń.

bhp 2

Wykonane przez Politechnikę Śląską badania potwierdzają, że nawet kilkuminutowe dotknięcie powierzchni transportujących medium o temperaturze powyżej 80°C i zabezpieczonych farbą termoizolacyjną, nie powoduje żadnych obrażeń.

Zamieszczone poniżej zdjęcie przedstawia zawór na instalacji transportującej czynnik o temperaturze około 200 st. C, temperatura powierzchni zaworu to 160 °C, jak widać po naniesieniu powłoki o grubości 3mm, można było swobodnie dotykać izolowanych elementów.

Realizacja izolacji rurociągu PEC

Zadbaj o bezpieczeństwo – sprawdź farbę termoizolacyjną


Odbicie promieniowania

Promieniowanie cieplne jest powodem przegrzewania budynku latem – gdyż ciepło przenika poprzez nagrzane ściany do środka pomieszczeń, jak i szybszego schładzania budynku zimą – gdyż ciepło ucieka na zewnątrz.

tsr 2

Badania wykonane przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach potwierdziły, że całkowity współczynnik odbicia promieniowania słonecznego TSR dla farb przekracza 90%. Zjawisko „miejskich wysp ciepła”, przegrzane poddasza i budynki rozgrzane do bardzo wysokich temperatur to m.in. skutki wywołane przez promieniowanie słoneczne. Farba refleksyjna, która działa jak tarcza i odbija promieniowanie, pozwala zmniejszyć te niekorzystne efekty.

GoTherm idealnie sprawdzi się zarówno zimą po stronie wewnętrznej budynku, jak i latem po stronie zewnętrznej.

Farba znacząco poprawia komfort termiczny domów i budynków, hal, magazynów, pomieszczeń z kontenerów czy garaży blaszanych nagrzewanych przez intensywne promieniowanie słoneczne latem.

GoTherm zaaplikowany na wewnętrzną stronę ściany efektywnie odbija ciepło generowane przez wszelkie wymienniki ciepła (np. promienniki, grzejniki itd.), tym samym utrzymuje temperaturę wewnątrz budynku i ogranicza przenikanie ciepła na zewnątrz.

Zastosowanie powłok znacząco obniża koszty zużycia energii zarówno w okresach letnich (potrzebnej do chłodzenia pomieszczeń) jak i zimowych (potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń).

Realizacja zabezpieczenie nagrzewania kontenera

Słońce przegrzewa twój dom? Sprawdź teraz farbę termoizolacyjną


Działanie antybakteryjne i grzybobójcze

Drobnoustroje takie jak bakterie i grzyby są powodem licznych chorób i zakażeń, dlatego ważnym jest aby przeciwdziałać ich powstawaniu.

antygrzyb 2

Zlecone przez nas badania mikrobiologiczne, wykonane w Laboratorium Mikrobiologii, potwierdziły przeciwdrobnoustrojowe działanie powłok na najczęściej występujące bakterie powodujące szerzenie się zakażeń jak m.in. Staphylococcus aureus.

Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń i jednoznacznie potwierdzają, że w przypadku grzyba Candida albicans (Bielnik biały), skuteczność grzybobójcza wynosi 99,8%.

Badanie właściwości antybakteryjnych
Właściwości grzybobójcze

Chcesz zapobiec pojawianiu się bakterii? Sprawdź GoTherm


Przeciwdziałanie powstawaniu pleśni

Wilgoć która może powstać na źle zaizolowanej powierzchni jest idealnym środowiskiem do wykwitu szkodliwej i nieestetycznej pleśni.

antyplesn 2

Warunki sprzyjające powstawaniu pleśni najczęściej występują w miejscu mostków termicznych. Właśnie tam gromadzi się wilgoć i utrzymuje temperatura, w której dochodzi do powstania grzybni i szybkiego namnażania się zarodników pleśni na ścianie.

Dzięki właściwościom przeciw pleśniowym GoTherm skutecznie zapobiega rozwojowi pleśni i zabezpiecza powierzchnię przed jej ponownym wykwitem.

Realizacja w pomieszczeniu przemysłowym

Chcesz pozbyć się pleśni na dobre? Sprawdź teraz farbę termoizolacyjną